Wstęp do prawoznawstwa ćwiczenia i materiały Książka z prawoznawstwa przeznaczone dla studentów prawa i administracji a także innych kierunków w których występuje przedmiot Wstęp do prawoznawstwa. Ćwiczenia mają służyć usystematyzowaniu wiedzy na temat podstawowych pojęć prawnych oraz sposobów ich prawidłowego używania w różnych kontekstach. Ćwiczenia służą jako pomoc przy powtarzaniu materiału, nadają się do pracy samodzielnej i do wykonywania w trakcie zajęć. W treści opracowania pozostawiono miejsce na indywidualne uwagi i odpowiedzi studenta. Dopełnieniem ćwiczeń są


Autor: Wojciech Goralczyk
Podstawy prawa i administracji Góralczyk wykład podstaw prawoznawstwa Książka zawiera systematyczny wykład podstawowych

Podstawy prawa i administracji Góralczyk wykład podstaw prawoznawstwa Książka zawiera systematyczny wykład podstawowych pojęć prawniczych i instytucji prawnych oraz wprowadzenie do siatki pojęć administracji publicznej i prawa administracyjnego. Jest to materiał niezbędny do uzyskania koniecznych z

Autor: Tatiana Chauvin
Wstęp do prawoznawstwa Chauvin Skrypty Becka Skrypt Becka o Wstępie do prawoznawstwa

Wstęp do prawoznawstwa Chauvin Skrypty Becka Skrypt Becka o Wstępie do prawoznawstwa zawiera komplet informacji, bez których nie sposób rozpocząć studiów prawniczych. Dzięki książce zrozumiesz:pojęcie prawa,role i miejsce prawa w życiu społeczeństwa,normy i przepisy prawne,tworzenie, obowiązywanie or

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Wstęp do prawoznawstwa ćwiczenia i materiały


Wstęp do prawoznawstwa ćwiczenia i materiały