Prawoznawstwo Adam Łopatka Książka z prawoznawstwa w przystępny, prosty sposób przedstawia: Czym jest prawoznawstwo i jakie są jego działy oraz różne podejścia do badania prawa. Pojęcie państwa i jego genezę. Rewolucję i ewolucję w dziejach państwa. Formy państwa. Zagadnienia demokracji i suwerenność państwa. Aparat państwowy. Państwo a partie polityczne i inne organizacje społeczne. Pojęcie prawa, prawo a inne normy społeczne. Prawo polskie a prawo kanoniczne. Prawo wewnętrzne a prawo międzynarodowe. Prawo a świadomość prawna. Prawo a prawa człowieka i podstawowe wolności. Źr


Autor: Tatiana Chauvin
Wstęp do prawoznawstwa Chauvin Skrypty Becka Skrypt Becka o Wstępie do prawoznawstwa zawiera

Wstęp do prawoznawstwa Chauvin Skrypty Becka Skrypt Becka o Wstępie do prawoznawstwa zawiera komplet informacji, bez których nie sposób rozpocząć studiów prawniczych. Dzięki książce zrozumiesz:pojęcie prawa,role i miejsce prawa w życiu społeczeństwa,normy i przepisy prawne,tworzenie, obowiązywanie or

Autor: Wojciech Goralczyk
Podstawy prawa i administracji Góralczyk wykład podstaw

Podstawy prawa i administracji Góralczyk wykład podstaw prawoznawstwa Książka zawiera systematyczny wykład podstawowych pojęć prawniczych i instytucji prawnych oraz wprowadzenie do siatki pojęć administracji publicznej i prawa administracyjnego. Jest to materiał niezbędny do uzyskania koniecznych z

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Prawoznawstwo Adam Łopatka


Prawoznawstwo Adam Łopatka